Chính sách bảo mật

1.Giới thiệu

1.1Chào mừng bạn đến với ứng dụng T&T Alarm, một ứng dụng của Công ty TNHH T&T. T&T Alarm chịu trách nhiệm dưới luật pháp và các quy định về quyền riêng tư. Trang web và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp như được mô tả trên trang của chúng tôi, bao gồm “sản phẩm” và "Dịch vụ", chúng tôi thừa nhận tầm quan trọng của thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi. Và tin tưởng rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và thực hiện đúng các thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này ("Chính sách Bảo mật" hoặc "Chính sách") được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi giữ, dù là hiện tại hay tương lai, đây cũng là thông tin trước khi chúng tôi lưu thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về những điều này hoặc về cách thức bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Xem phần có tiêu đề "Có câu hỏi, thắc mắc hoặc khiếu nại? Hãy liên hệ với chúng tôi" ở phần cuối Chính sách bảo mật này.

1.2"Thông tin" có nghĩa là thông tin về một người kể cả pháp nhân, dữ liệu liên quan đến giao dịch, lịch sử gio dịch, dịch vụ, tài khoản, truy cập của người đó dù đúng hay sai, có thể được sử dụng làm thông tin nhận dạng cá nhân của người đó. Hoặc từ thông tin đó hoặc các thông tin khác mà tổ chức có hoặc có thể truy cập. Các ví dụ thông tin cá nhân thông thường bao gồm số nhận dạng và thông tin liên lạc.

1.3Để sử dụng Dịch vụ, hãy đăng ký với chúng tôi qua truy cập trang web của chúng tôi. Khi truy cập vào Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đồng ý với các điều khoản, điều kiện và/hoặc chính sách được quy định trong Chính sách Bảo mật này và rằng bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc tiến hành thông tin cá nhân của bạn bao gồm trong Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không cho phép chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong Chính sách Bảo mật này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập trang web của chúng tôi. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc chính sách Bảo mật đã được sửa đổi trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào.

2.T&T Alarm thu thập thông tin cá nhân của bạn khi nào?

2.1Chúng tôi thu thập/có thể thu thập Thông tin của bạn khi:

(A)Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi; Hoặc mở một tài khoản với chúng tôi.

(B)Khi bạn thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến giao tiếp của bạn với chúng tôi. Hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.

(D)Khi bạn liên hệ với chúng tôi, chẳng hạn như qua điện thoại và email, mạng xã hội

(E)Khi bạn sử dụng các dịch vụ chúng tôi thông qua ứng dụng của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở sử dụng cookie, chúng tôi có thể triển khai nó khi bạn liên hệ với ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi.

(F)Khi bạn thực hiện giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

2.2Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc tương tác với ứng dụng di động, chúng tôi có thể thu thập thông tin bằng các phương tiện tự hay sử dụng nhiều công nghệ khác nhau. Bạn cũng có thể tải công nghệ về điện thoại của bạn, và có thể thiết lập hoặc sửa đổi cài đặt trên thiết bị của bạn. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm: địa chỉ giao thức Internet (IP), hệ điều hành máy tính/thiết bị di động và loại trình duyệt của thiết bị di động, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có) và các trang mà bạn ghé thăm trên trang của chúng tôi và các ứng dụng di động và số lần truy cập.

3.T&T Alarm sẽ thu thập thông tin cá nhân bao gồm:

  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Bất kỳ thông tin nào khác về người sử dụng khi người dùng đăng ký để truy cập các dịch vụ của chúng tôi hoặc trang web của chúng tôi và khi một người dùng sử dụng dịch vụ hoặc trang web bao gồm thông tin về cách sử dụng dịch vụ hoặc trang web của người dùng

4.Cài đặt tài khoản

Để truy cập một số chức năng của Dịch vụ, bạn sẽ cần phải có một tài khoản nơi bạn cần gửi một số thông tin cá nhân. Khi bạn đăng ký và tạo một tài khoản chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp số điện thoại của bạn bao gồm tên người dùng bạn chọn. Chúng tôi cũng yêu cầu một số thông tin về bạn, bao gồm số điện thoại, địa chỉ email. Khi tài khoản của bạn được kích hoạt bạn sẽ cần phải chọn tên người dùng và mật khẩu. Bạn sẽ cần phải sử dụng tên người dùng và mật khẩu để bạn có thể truy cập và duy trì tài khoản của bạn một cách an toàn. Thông tin về lịch sử giao dịch, sử dụng tài khoản cũng được ghi nhận lại và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của chúng tôi, với điều kiện như được quy định tại mục 10 dưới đây.

5.Xem trang web

Trên hầu hết các trang web, máy tính của bạn sẽ gửi thông tin có thể chứa thông tin cá nhân của bạn, nó sẽ được lưu lại bởi máy chủ khi bạn duyệt web của chúng tôi. Điều này thường bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP của máy tính. Trình duyệt web/phiên bản Trang web thườn yêu cầu thời gian ngày/tháng và đôi khi có thể bao gồm "cookie" (bạn có thể tắt bằng cách tùy chỉnh trình duyệt của bạn) để giúp trang web nhớ lần cuối bạn ghé thăm. Khi bạn đăng nhập thì thông tin này sẽ được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Ngoài ra, thông tin này được sử dụng ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi.

6.Cookies

6.1Chúng tôi có thể sử dụng "cookies" hoặc các tính năng khác thỉnh thoảng để giúp chúng tôi hoặc người bên ngoài thu thập hoặc chia sẻ thông tin để giúp chúng tôi cải tiến các trang web và Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp hoặc giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tính năng mới. "Cookie" là những từ định danh, chúng tôi gửi nó tới máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để giúp chúng tôi nhớ máy tính hoặc thiết bị của bạn và cho chúng tôi biết cách và khi nào sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ hoặc trang web, số lượng người dùng và để theo dõi lưu lượng truy cập trong trang của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết dữ liệu cookie với thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, cookie được sử dụng để cung cấp nội dung phù hợp nhất với sở thích của bạn, và để kiểm tra việc sử dụng trang web.

6.2Bạn có thể từ chối cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trong trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể sử dụng đầy đủ chức năng của trang web hoặc dịch vụ của bạn.

7.Hỗ trợ

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ dịch vụ khách hàng qua email,điện thoại và mẫu phản hồi cung cấp hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi sẽ yêu cầu địa chỉ email và số điện thoại di động của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin được cung cấp bởi khách hàng được tài trợ bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ email cho các dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Và chúng tôi sẽ không gửi hoặc chia sẻ thông tin này với người bên ngoài.

8.Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi như thế nào?

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích sau:

(A)Để xem xét và/hoặc xử lý các hành vi/giao dịch với chúng tôi; Hoặc giao dịch hoặc thông tin của bạn với bên thứ ba thông qua Dịch vụ.

(B)Để quản lý việc sử dụng của bạn và/hoặc truy cập các dịch vụ và trang web của chúng tôi. Bao gồm liên kết tài khoản của bạn với chúng tôi.

(C)Để quản lý, quản trị và cung cấp Dịch vụ cho bạn bao gồm việc tạo điều kiện cung cấp các Dịch vụ của chúng tôi và ghi nhớ các nhu cầu của bạn

(D)Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn thông qua Dịch vụ và hiển thị nội dung dựa trên sở thích và nhu cầu của bạn bằng cách nhanh chóng truy cập tài khoản của bạn và gửi cho chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi liên lạc với bạn nếu cần.

(E)Để hoàn thành, quản lý hoặc hoàn tất giao dịch, và/hoặc theo yêu cầu cho sản phẩm và Dịch vụ bạn chọn. Và cho bạn biết về các vấn đề Dịch vụ và hoạt động tài khoản khi có những điều bất thường.

(F)Để thực thi các điều khoản về Dịch vụ hoặc thỏa thuận cấp phép cho người dùng tương ứng.

(G)Để bảo vệ an toàn và an ninh tài sản cá nhân hoặc an toàn của người khác.

(H)Để xác định và/hoặc xác minh trong trường hợp cần thiết hoặc được yêu cầu.

(I)Để duy trì và kiểm soát bất kỳ cập nhật phần mềm nào và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết theo thời gian để đảm bảo Dịch vụ của chúng tôi diễn ra suôn sẻ.

(J)Để quản lý hoặc tạo điều kiện cho dịch vụ khách hàng theo đơn đặt hàng của bạn. Quản lý hoặc trả lời các yêu cầu (hoặc yêu cầu bồi thường nhận) từ bạn hoặc nhân danh bạn.

(K)Để liên lạc hoặc gọi với bạn thông qua gọi thoại, văn bản và/hoặc fax, email và/hoặc thư hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác với mục đích quản trị và/hoặc quản lý mối liên kế của bạn với chúng tôi hoặc qua việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi chẳn hạn như không ràng buộc việc quản lí thông tin liên lạc của chúng tôi đến bạn, bạn thừa nhận và đồng ý rằng cách thông tin của chúng tôi có thể bằng cách tương ứng gửi tài liệu hoặc thông báo cho bạn.

(L)Để cho bạn biết khi những người dùng khác gửi tin nhắn hoặc đăng nhận xét về bạn trên trang web.

(M)Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển, (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu khảo sát, phát triển sản phẩm và Dịch vụ và/hoặc tạo các tệp lịch sử) để phân tích việc sử dụng dịch vụ để cải tiến dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

(N)Để có thể điều tra và khảo sát nhiều hơn. Để xác định nhu cầu mục tiêu của khách hàng và hiểu hơn về kinh nghiệm của khách hàng thu được từ các dịch vụ của T&T Alarm.

(O)Để tạo ra các báo cáo thống kê và nghiên cứu để báo cáo nội bộ và báo cáo luật và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ.

(P)Để làm theo Danh Sách Kiểm Tra Lịch Sử Doanh Nghiệp hoặc bất kỳ hoạt động sàng lọc nào khác theo các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định hoặc quy trình quản lý rủi ro của chúng tôi, được điều chỉnh bởi luật pháp hoặc ban lãnh đạo chúng tôi.

(Q)Để xem xét các Dịch vụ của chúng tôi hoặc kinh doanh của T&T Alarm.

(R)Để ngăn ngừa và điều tra gian lận các hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi sai trái bất kể bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hay bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ mối liên kết của bạn với chúng tôi và không có lí do gì về những điều ở trên.

(S)Để lưu trữ một máy chủ sao lưu (cho dù phục hồi từ hư hỏng hoặc bằng cách khác) thông tin cá nhân của bạn, cho dù trong hoặc ngoài phạm vi thẩm quyền được xem xét.

(T)Bất kỳ mục đích nào khác mà chúng tôi đã thông báo cho bạn vào thời điểm bạn đồng ý.

9.Vì mục đích của chúng tôi thu thập,

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn nên mục đích này có thể không xuất hiện ở trên, tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết về mục đích đó khi có sự đồng ý của bạn, trừ khi việc sử dụng các thông tin có liên quan đã được bạn cho phép theo ý nghĩa của Chính sách này và không cần thêm sự đồng ý của bạn, và nó phù hợp với luật pháp bảo vệ sự riêng tư.

10.T&T Alarm bảo vệ Thông tin, thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau. Sử dụng nó để đảm bảo rằng Thông tin, thông tin cá nhân của bạn trong hệ thống của chúng tôi là an toàn. Thông tin, thông tin cá nhân của người dùng được lưu trữ trong một mạng an toàn và chỉ có thể được truy cập bởi một số lượng hạn chế của nhân viên. Đây là một người có đặc quyền để truy cập các hệ thống như vậy. Chúng tôi sẽ duy trì thông tin cá nhân của bạn phù hợp với luật bảo mật hiện hành và/hoặc các luật áp dụng khác. Chúng tôi sẽ hủy hoặc không xác định thông tin cá nhân của bạn ngay với những lí do: (i) mục đích thu thập Thông tin, thông tin cá nhân không còn phù hợp với việc bảo vệ Thông tin, thông tin cá nhân đó; Và (ii) Không cần phải duy trì các thông tin, thông tin cá nhân như vậy cho các mục đích hợp pháp hoặc kinh doanh, nếu bạn ngừng sử dụng trang web hoặc truy cập của bạn vào trang web và/hoặc Dịch vụ kết thúc và không có nghĩa vụ hoàn trả, cung cấp các thông tin, thông tin cá nhân này cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền giữ lại, sử dụng và/hoặc tiết lộ Thông tin, thông tin cá nhân theo luật bảo mật và nghĩa vụ của chúng tôi theo luật riêng tư. Theo luật áp dụng chúng tôi có thể hủy thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước.

11.Thông tin thu thập được từ bên ngoài.

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie làm tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn để giúp các trang web phân tích mẫu sử dụng của người sử dụng do Cookies tạo ra về việc sử dụng trang web, (bao gồm địa chỉ IP của bạn).

12.Hủy bỏ và Chấp thuận sự đồng ý

Nếu bạn muốn thay đổi đăng ký qua email, xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email tới nhân viên bảo mật của chúng tôi tại địa chỉ được hiển thị bên dưới. Xin lưu ý rằng bởi vì chúng tôi có lịch trình, bạn vẫn có thể nhận được email đang được tiến hành.

13.Yêu cầu truy cập và/hoặc sửa đổi thông tin cá nhân khi bạn có một tài khoản

Bạn có thể truy cập và/hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát thông qua trang Cài đặt Tài khoản của bạn. Nếu bạn không có tài khoản với chúng tôi, bạn vẫn có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hiện tại bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi, chúng tôi cần thông tin của bạn đủ để chắc chắn về danh tính của bạn bao gồm việc yêu cầu của bạn để có thể xử lý yêu cầu của bạn, vì vậy hãy gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc bằng cách gửi email tới Phòng Bảo mật của chúng tôi tại Địa chỉ email được hiển thị bên dưới trong phần 15.2.

14. Đối với yêu cầu truy cập thông tin cá nhân.

Khi chúng tôi có đủ thông tin của bạn để xử lý, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cá nhân có liên quan trong vòng 30 ngày. Nếu chúng tôi không thể phản hồi yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ cho bạn biết về thời gian nhanh nhất mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin bạn yêu cầu. Lưu ý rằng luật bảo mật có thể loại trừ một số loại thông tin cá nhân khỏi yêu cầu truy cập của bạn.

15.Có thắc mắc, khiếu nại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

15.1Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về bảo mật của chúng tôi hoặc về quản lý dịch vụ vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi: huong.tt@tnt-vietnam.com

15.2Nếu bạn có khiếu nại hoặc than phiền về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc về cách chúng tôi tuân thủ luật bảo mật thì chúng tôi yêu cầu bạn liên hệ với chúng tôi để báo cáo khiếu nại của bạn.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email để báo cáo khiếu nại hoặc khiếu nại tại: huong.tt@tnt-vietnam.com

Bản quyền © 2018 Công ty TNHH TNT. Tất cả bản quyền đã được đăng ký quyền sở hữu.