Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH T.N.T

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp

Điện thoại: (84 28) 3925 6331

Fax: (84 28) 3925 6332

Email: danh.nh@tnt-vietnam.com

PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty. Giải quyết các thắc mắc của bạn về sản phẩm

Điện thoại: (84 28) 3925 6331

Fax: (84 28) 3925 6332

Email: hoa.lt@tnt-vietnam.com

LIÊN HỆ

Bản quyền © 2018 Công ty TNHH TNT. Tất cả bản quyền đã được đăng ký quyền sở hữu.